Formålet med støtten er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder blandt andet med

henblik på, at skabe eller opretholde sociale netværk og struktur i hverdagen mv., således at

personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Husets indsats er specifikt rettet mod at borgeren på sigt skal opnå tilknytning til arbejde eller uddannelse.

Den henvisende myndighed er socialafdelingen.

Publiceret 29-01-2016